Всеукраїнський конкурс проектів "1 учень - 1 комп'ютер" 

Організатори: компанія Intel, Міністерство освіти та науки України, Інститут інноваційних технологій

Проект, представлений школою на конкурс - "Школа+родина=новий інформаційно-навчальний контент"

Короткий опис проекту: Даний пілотний проект спрямований на створення постійно-діючого інформаційно-навчального середовища для розвитку та підтримки освітньо-комунікаційної культури учнів, батьків та вчителів школи в умовах особистісно-орієнтованого навчання та інноваційного використання персональних учнівських нетбуків на уроках та в позаурочний час. Впровадження проекту розглядається як важлива складова компетентнісного підходу у формуванні таких умінь і навичок у всіх учасників навчально-виховного процесу як медіаграмотність, розвиток креативності та здатності мислити 

глобально, готовність працювати в команді та прагнення до професійного, соціального та особистісного самовдосконалення. Реалізація проекту передбачає організацію викладання іноземних мов, математики та інформатики з використанням учнівських портативних ПК в 5-6 класах в умовах допрофільної освіти, проведення  різних форм інтерактивної роботи з батьками з метою налагодження тісної співпраці школи та родини у справі навчання та виховання дітей на якісно новому рівні в режимі електронного навчального середовища. Представлені конспекти-зразки уроків з використанням нетбуків з англійської мови, математики, інформатики.

   Ознайомитись з повним текстом проекту   -   1 учень - 1 комп..doc (282,5 kB)