Готуємось до нового навчального року

В цьому розділі можна знайти всі необхідні нормативні документи для організованого початку нового навчального року

2022/2023  навчальний рік

методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в умовах воєнного стану, викладання базових дисциплін, організації виховної роботи, складання освітньої програми та робочих навчальних планів, створення безпечних умов для організації НВП, діяльність психологічної служби тощо

Варіативна складова навчального плану

перелік навчальних програм для складання варіативної складової, а також  навчальні програми факультативів, спецкурсів та курсів за вибором  для допрофільного та профільного навчання 

Готуємось до перевірки

нормативні документи для організації та проведення зовнішньої та внутрішньої комплексної перевірки в ЗНЗ, орієнтовні критерії оцінювання якості діяльності ЗНЗ, рейтингу, підготовка звітності тощо